Moderní výšivka / Uncategorized

Feminismus a textilní umění

Ahoj,

Narazila jsem teď na spoustu dost zajímavých článků o feminismu a jeho vztahu k texilnímu (nejen samozřejmě) umění a tak jsem si říkala, že k tomuto tématu napíšu malý článek sem…  je to takový trošku delší, informativní článek, ale na konci se můžete těšit na spoustu obrázků! ;D

3rdWaveInksLoRes

Ženská tvorba ve světě, kterému vládnou muži

V tradičním světě umění, kterému vždy dominovali muži, bylo výsadou právě jen mužů tvořit tzv. “vysoké” umění, tj. zejména malby a sochy. Ženám byly tyto formy v zásadě odepřeny (nesměly např. malovat akty, a to ani ženské. Zvládnutí aktu bylo přitom považováno za základní, vstupní dovednost, která se po umělcích vyžadovala).

Ženy směly projevovat svoji kreativitu v tzv. “užitém” umění, jehož hlavním účelem bylo sloužit v domácnosti. Od žen se očekávalo, že budou zběhlé v řemeslných technikách jako je šití, vyšívání, patchwork, pletení nebo háčkování, zároveň to pro tvořivé ženy byla v podstatě jediná možnost, jak se výtvarně “vyžít”.  Při své tvorbě měly ženy jistou výhodu – užité umění nebylo svazované dobovými  konvencemi správných technik, správné perspektivy a správných barev tak jako svět mužského umění, ženy tak mohly do svých děl projektovat mnohem svobodněji svůj vkus. Jejich výtvory však byly vždy nahlíženy pouze jako praktická věc, která potěší oko, nikoliv však jako umělecké dílo vhodné např. k vystavení v galerii.

patchworkchair

 Emancipace

Po nástupu feministického hnutí v 60. a 70. let 20. století se spolu s tím, jak ženy získávaly ve společnosti rovnocenné nebo alespoň rovnocennější postavení, začalo i v uměleckém světě objevovat více žen. Ty začaly zmiňované tradiční techniky začleňovat do svých děl, čímž se “užité” umění v podstatě stalo součástí “vysokého” umění (přestože předsudky vůči němu pořád existují).

domus-11-pathmakers

Během tohoto emancipačního procesu vznikla kritická feministická hnutí, která používají právě tradičních ženských uměleckých technik k vyjádření vlastních společenských a politických názorů. Je to logické a symbolické – využitím formy ženských řemesel se jasně přihlašují k vlastní feminitě a historické tradici ženského umění, provokativním obsahem však dávají tradiční formě jiné rozměry – primárním účelem již není praktičnost ani dekorativnost, nýbrž právě narušení oné historické tradice, na niž navazují. Umělkyně-feministky nás vyzývají k novému, jinému pohledu na ženy a tradici ženské tvorby, narušují dosud nepřekonané stereotypy.

86d45f7179c0130ec7c4643098b3fe92

 

Do dějin feministického uměleckého hnutí se výrazně zapsaly například americké Guerilla Girls. Skupina žen s gorilími maskami organizuje od 80. let různé happeningy a kampaně na podporu žen-umělkyň. Známý je jejich statistický průzkum v moderní sekci newyorského Metropolitního muzea z roku 1989. Ten odhalil, že mezi vystavujícími umělci je méně než 5% žen, ženy naopak dominovaly jako objekty vystavených aktů – 85% nahých modelů bylo ženského pohlaví.  Guerilla Girls si tak kladly otázku: “Do women have to be naked to get into the Met. Museum?”

[no title] 1985-90 Guerrilla Girls null Purchased 2003 http://www.tate.org.uk/art/work/P78793

Současné umělkyně, aneb je to tak dobré, že bych ani neřekl, že to dělala žena

Když už jsem zmiňovala statistiku Guerilla Girls z r. 89, je zajímavé podívat se současnost. Na stránkách National Museum of women in the Arts (dle jejich prohlášení jediná organizace na světě, která se zaměřuje výlučně na výzkum žen ve světě umění) jsem našla několik informací (údaje jsou cca z let 2006-2014) a týkají se uměleckého prostředí v USA.

Zhruba polovinu současných vizuálních umělců tvoří ženy.

Ženy se podílejí 50% na zisku z uměleckých grantů, ale pouze 1/4 samostatných výstav v New Yorku je věnována umělkyním.

Ředitelské pozice v muzeích ženy obsazují také zhruba z 25% a vydělají si 71 centů za 1 dolar, který si vydělá muž – ředitel.

Aukční rekord za obraz malovaný ženou je 44 milionu dolarů za dílo Georgie O’Keeffe’s Jimson Weed/White Flower. Tato částka je vysoká, ale ani zdaleka se pochopitelně neblíží rekordu, který drží muž – Pablo Picasso – 179,4 milionu dolarů za obraz Les Femmes d’Alger

 

Georgia O'Keeffe, Jimson Weed/White Flower No. 1 (1932)
Georgia O’Keeffe, Jimson Weed/White Flower No. 1 (1932)

Celý článek si můžete přečíst zde.

Po přečtení těchto statistik je jasné, že přestože feminismus je i dnes pro mnohé sprosté slovo a může se zdát, že ženy už nemají oč bojovat, feministické umění má před sebou stále kus cesty, aby byla ženská práce (nejen ta umělecká) dostatečně doceněna.

V následující fotogalerii vám představím několik současných talentovaných umělkyň, které se ve svě tvorbě explicitně věnují ženské tematice. Protože už tak je tento článek příliš dlouhý, zaměřila jsem se jen na výšivku, přeci jen je to moje nejoblíbenější výtvarná oblast :)

 

 

Frances Budden Phoenix no goddesses no mistresses (1)
Frances Budden

 

Chloe from Screen Queens
Chloe from Screen Queens

 

 

11155061_880973181961577_5510718301303445935_o
Kundy Crew

 

Mela Fitzgibbon
Mela Fitzgibbon

 

e34af62c99b6d1740a0aa1300ecddeda
Lauren Moreno

 

fea50b64f313274e124eec54d04006e5
Melina Rapiman

 

IMG_4792
Zoe Buckman

 

7dc9fc81ac24e70cd29e28eb145967e8
Heather Marie Scholl

 

7980c6fd39a47ba9facce7ebc764996a
RitesOfString on Etsy

 

8215225db78fa6f35659a83aa728ad28
Ilaria Margutti

 

814c1151558010050a52341bc0c1b490
Hadar Sobol

 

You Are A Delight
You Are A Delight

 

90f4580721d3b737c76959966e8620aa
Aurélie William Levaux

 

 

165e1597c3666f3351f5aab0a8b4c973
lanepatriquin

 

 

737ef81eb14bac3396d609d2974d97f9
MissYvonnesPlayhouse

 

 

fe07c52d67af137831622141657b0970
holycrapyarnandstuff

 

Stitchlandia on Etsy
Stitchlandia on Etsy

2 thoughts on “Feminismus a textilní umění

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *